Oct.26

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9
Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9

Hướng dẫn:

 1. username (mặc định là admin) và password (mặc định là admin)

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9
Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9

2. Trên máy tính để chế độ nhận IP tĩnh với IP 168.0.100/ Subnet mask: 255.255.255.0

  1. Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9 3. Mở trình duyệt web và nhập IP 168.0.254 để vào trang cấu hình của TOTOLINK N9, đồng thời nhập username (mặc định là admin) và password (mặc định là admin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9
4.Vào phần Wireless à Basic Setting để cài đặt wifi của bạn
  • SSID: đặt tên wifi
  • Encryption: chọn chế độ bảo mật wifi
  • Key: đặt password wifi
Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9
Hướng dẫn cài đặt Wifi Ốp Trần ToToLink N9
  1. Nhấn Apply và Reboot lại TOTOLINK N9

 

You Might Also Like

SIÊU THỊ THIẾT BỊ MẠNG

HOTLINE : 0919 97 43 43