Hướng dẫn cài đặt Totolink EX200

Hướng dẫn cài đặt Totolink EX200

Cách 1: Sử dụng nút chức năng WPS

  Bước 1: Nhấn nút WPS trên thiết bị router gốc.

  Bước 2: Nhấn nút WPS trên thiết bị TotoLink EX200 2-3 giây, đến khi đèn Led ngay nút WPS sáng lên là kết nối thành công.

  Bước 3: Kết nối với wifi để kiểm tra kết nối. Lưu ý: SSID trùng với SSID trên router gốc.

Tham khảo hình ảnh:

Hướng dẫn cài đặt Totolink EX200
Hướng dẫn cài đặt Totolink EX200

Lưu ý: Bạn có thể đặt Totolink EX200 gần router gốc để dễ dàng thao tác, sau đó có thể di chuyển tới địa điểm muốn đặt.

Cách 2: Cấu hình thủ công

  Bước 1: Kết nối với wifi mặc định của thiết bị Totolink EX200

  Bước 2: Thiết bị di động sẽ tự động chuyển tới trang cấu hình.

Trong trường hợp thiết bị không tự chuyển. Bạn dùng trình duyệt web (chrome, firefox, …) để truy cập vàk địa chỉ: 192.168.0 254

  Bước 3: Danh sách wifi trong khu vực sẽ được hiển thị, chọn wifi cần thu phát lại rồi nhập Key của wifi đó. Lưu ý: Bạn có thể thay đổi tên và mật khẩu của wifi phát lại ở bước này. Sau đó nhấn Connect.

  Bước 4: Kết nối với wifi mới để kiểm tra kết nối internet.

Tham khảo hình ảnh: 

Hướng dẫn cài đặt Totolink EX200

Chúc bạn thao tác thành công!

You Might Also Like

SIÊU THỊ THIẾT BỊ MẠNG

HOTLINE : 0919 97 43 43