Liên Hệ

CTY TNHH THIÊN NAM QUỐC

Địa chỉ : 428-430 Nguyễn Tri Phương – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Đà Nẵng. Tel: 0236 3.613.333 – 0236 3.784.888 Fax: 0236 3.784.588 – MST : 0401431437

Email: kinhdoanh.tnq@gmail.com

Điện Thoại :  0236 3.613.333 hoặc 0915.11.00.72

Phòng Kinh Doanh : 0818 42 43 43 – 0828 42 43 43 – 0838 42 43 43 – 0848 42 43 43

Phòng Dự Án : 0848 42 43 43

Phòng Kĩ Thuật : 0919974343

Phòng Bảo Hành: 0947844499

Hotline: 0915.11.00.72