KX-NSM005X – LICENSE KÍCH HOẠT QUẢN LÝ 50 MÁY IP PHONE

KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được

Availability: In stock
Email to a Friend:

Description

KX-NSM005X – License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KX-NSM005X – LICENSE KÍCH HOẠT QUẢN LÝ 50 MÁY IP PHONE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonĐT: 0818 42 43 43